Saler en forma de peix
El saler original es va comprar a Mallorca ja fa uns anys. Després de temps i temps buscant-ne, no hi havia manera de trobar un lloc on en venguessin. Aquesta clienta va voler fer dues rèpliques del seu saler per poder-lo regalar. A deFang es va tornejar el cos del peix i es van modelar la resta de peces. Es va pintar amb engalbes, copiant el dibuix de l'original, i es va fer un acabat amb esmalt transparent.