Joc de cafè
Joc de cafè de sis tasses amb plat.
Tornejat amb llosa i decorado con engalbes de colors terra. Acabat amb esmalt transparent.