Tasses familiars
Aquest va ser un encàrrec molt bonic i el resultat encara va ser més maco. deFang va tornejar 12 tasses, una per cada membre de la família, segons la forma i les mides escollides, les va polir i pintar seguint les indicacions del client. El que li va donar una personalització molt especial a l'encàrrec va ser que el client volia que cada tassa portes el nom del familiar a qui pertanyeria, però tal i com les nétes de la família anomenen a aquella persona. Per aquest motiu, les dues nenes van venir a fer un taller a deFang, on van escriure elles mateixes el nom a cada una de les tasses. El resultat es mostra a la fotografia: totalment personal i intransferible