Rajola commemorativa
Calca ceràmica aplicada a 30 rajoles com a record d'una celebració.