Tassa de cafè
Tassa de cafè
15.00 €
Tassa de cafè amb plat. Tornejat a mà i decorat amb engalbes i esmalt transparent.
La compra d'una sola tassa i plat val 12€. Si se'n compren dues el preu es redueix a 10€ cada tassa.
Els colors i els disseny depèn de la disponibilitat. Se'n fan per encàrrec.